Антена - врв Пелистер - 28.01.2018 - фото галерија

09:01 by

Антена или врвот Пелистер со своите 2.601 м е највисок врв на Баба Планина и трет највисок планински врв во Македонија. Често името на врвот Пелистер, се користи и како име за самата Баба Планина и синоним за градот Битола. Пелистер е прогласен за национален парк во 1948 година, тој има вкупна површина од 17.150 хектари и географската положба на паркот е 40°57’ СГШ и 21°14’ ИГД (информации: wikipedia.org).

  • Антена врв - Пелистер - 28.01..2018 - фото галерија
  • Дата: 28.01.2018
  • Фотографии: Живко Најдовски
Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018
Антена - врв Пелистер - 28.01.2018