Latest Blog Posts

Чешљуга - Dipsacus laciniatus

За лек се користи коренот и надземниот дел против силно потење имокрење, пролив и слично.Луѓето билката ја ставаат во куќата за да не г...