Latest Blog Posts

Мртва коприва - Lamium album

Во народната медицина има широка примена и се употребува за запирање на крвавење од повеќе органи, а особено од матката и лек...