Latest Blog Posts

Оман - Inula helenium

Оманот се употребува за лекување на кашлица, бронхитис, болести на белиот дроб, болести на бубрезите, на мочните патишта, стомакот, жол...