Latest Blog Posts

Зајачки трн - Ononis spinosa

Зајачкиот трн, во народната медицина се употребува за лекување на бубрезите и мочните патишта, за исфрлање на камен и песок од нив, бидејќ...