Latest Blog Posts

Ресник - Eupatorium cannabinum

Кај народот се смета дека жените кои пијат чај од Ресник раѓаат многу деца и затоа се користи против женски стерилитет и за внатрешни крваве...