Latest Blog Posts

Питом костен - Castanea sativa

За лек може да се користи листот, плодот и кората. Се користи при болести на дишните органи, против пролив, крвавење од нос и при ...