Latest Blog Posts

Иѓирот - Acorus calamus

  Иѓирот влијае при нарушен стомак, при метеоризам, ја подобрува работата на жолчката и црниот дроб, цревата и желудникот. Објавено од: ...