Latest Blog Posts

Копар - Anethum graveolens

Копарот се употребува за лекување на дишните органи, против кашлица, бронхитис, болки во желудникот и цревата, против икање и повраќ...