Latest Blog Posts

Папрат - Aspidium filix mas

За лек се користи ризимот и коренот. Папратот е анделминтик. Се користи против пелтечење и таење на говор, и против мигрена. После употреб...