Latest Blog Posts

Вилино сито - Carlina acaulis

Вилиното сито расте на суви, каменести и сончеви места, а за лек се користи коренот. Вилиното сито се употребува како лек против вос...