Latest Blog Posts

Морач – Foeniculum vulgare

За лек се собира семето и листот, при тешкотии со варењето на храната, гасови, пролив, недоволно лачење млеко кај доилки, благ диуретик...