Latest Blog Posts

Каламанта - Calamanta officinalis

Во народната медицина, Kаламантата се користи при нервни болести, депресија, шизофренија, грутка во градите и потиштеност. Објавено од: Жи...