Latest Blog Posts

Антена - врв Пелистер - 28.01.2018 - фото галерија

Антена или врвот Пелистер со своите 2.601 м е највисок врв на Баба Планина и трет највисок планински врв во Македонија. Често името на врво...

Лековити растенија на Пелистер - фото галерија

Лековити растенија на Пелистер - фото галерија Локација: Национален парк Пелистер Фотографии: Живко Најдовски ...