Latest Blog Posts

Бисерок, Вирак - Alchemilla vulgaris

Бисерокот (Alchemilla vulgaris) во народната медицина и во фитотерапијата се употребува како средство за запирање на крварење од внатрешни...

Biserok, Virak - Alchemilla vulgaris

Vo narodnata medicina i vo fitoterapijata se upotrebuva kako sredstvo za zapiranje na krvarenje od vnatresnite organ...