Latest Blog Posts

Калинка - Punica granatum

Калинката се употребува против ширитарка (тенија), цревни паразити, дијареја и други цревни и стомачни болести. Плодот е здрава храна бога...