Latest Blog Posts

Конопиљка - Vitex agnus castus

Се употребува за регулирање на женски репродукционен систем ( неплодност; стерилитет ), ја контролира менструацијата, тешкотии при меноп...