Latest Blog Posts

Кукурек - Helleborus odorus

Кукурекот се употребува при срцеви заболувања, во форма на инекции, инфузии и слично, само во конвенционалната медицина. Во некои места...