Latest Blog Posts

Мишјакиња – Stellaria media

Мишијакиња се употребува при каснување од инсекти и е една од најдобрите билки, како и за други кожни болести, пратени со чешање, касну...