Latest Blog Posts

Бенекдиконски трн - Cnicus benedictus

Бенекдиконскиот трн во народната медицина се употребува за лекување на анорексија, бронхијална астма, изнемоштеност и зголемување на...