Latest Blog Posts

Троскот - Polygonum aviculare

За лек се користи надземниот дел и коренот, за смирување на болки во стомакот, против колити и дијареи, заболувања на уринарните ор...