Latest Blog Posts

Овчарска торбичка - Capsella bursa-pastoris

Овчарската торбичка може да се употребува за болести на мускулите, зглобовите, слабости на мускулите на завршеното дебело црево, пролап...