Latest Blog Posts

Пачјо гнездо - Anchusa officinalis

Пачјото гнездо има слично дејство како и Велигденчето ( Pulnomaria officinalis ), a се употребува за лекување на болести на дишните органи...