Latest Blog Posts

Лопуш - Petasites officinalis

Лопушот се употребува против бронхит, грип, нервна напнатост. Надворешно, Лопушот се употребува за брзо заздравување на рани. Об...

Лопуш - Petasites officinalis

Лопушот се употребува против бронхит, грип, нервна напнатост. Надворешно, Лопушот се употребува за брзо заздравување на рани. Објавено ...