Latest Blog Posts

Чајлија - Paliurus spina

За лек се употребува плодот како средство против пролив, болести на желудникот и цревата, воспаление и инфекции, против реуматски бо...