Latest Blog Posts

Џигерче - Anemone hepаticа

За лек се користат надземните делови, при болести на црниот дроб, жолтица, жолчка, при камења во жолчка, болести на слузната, бубрезите...