Latest Blog Posts

Стеглива трева - Potentilla anserina

За лек се користи коренот и надземниот дел. Се користи како средство против крвавење од внатрешни органи, матката и хемороидите. Ист...