Latest Blog Posts

Златица - Solidago virgaurea

Златицата ја прочистува крвта, го намалува крвниот притисок. Исто така, може да се употребува и при цревни заболувања, дијареја, колити, к...