Latest Blog Posts

Црн слез - Malva silvestris

Чај од црн слез се употребува како средство против кашлица, воспаление на слузицата, усната шуплина и бешиката. Исто така се упо...

Црн слез - Malva silvestris

Чај од црн слез се употребува како средство против кашлица, воспаление на слузицата, усната шуплина и бешиката. Исто така се употребува и ...