Црн слез - Malva silvestris

02:20 byЧај од црн слез се употребува како средство против кашлица, воспаление на слузицата, усната шуплина и бешиката.
Исто така се употребува и против бронхит, бронхијална астма, грип и друго.


Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com