Latest Blog Posts

Лаванда - Lavandula angustifolia

Чај од лаванда се употребува против нервни заболувања, неврологија, несоница, мигрена, нервно срце, против метеоризам. Исто ...