Latest Blog Posts

Гледиче - Gleditshia triacanhta

    Гледичето се употребува како лек против болки во стомакот и цревата, колитис, чиреви, при воспаленија на дишните органи. Чај од су...