Магдонос - Petroselinum sativum

22:09 by

Магдоносот се употребува како диуретик при хронични заболувања на уринарните органи, за зголемено исфрлање на урината, како и при болки во стомакот и болки при менструација.
Магдоносот не смее да се употребува во поголеми дози, бидејќи може да предизвика надразнување на бубрезите, крварење од внатрешните органи и абортус кај бремени жени.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com