Крин - Lilium candidum

19:42 by
За лек се користи цветот и лучницата - подземното стебло.
Кринот може да се употребува за лекување на рани, изгореници, посекотини, смрзнатини во форма на чај, a масло за надворешна употреба.


Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com