KONJSKA DETELINA- MELILOTUS OFFICINALIS, Zdralec, Komuniga

20:14 by
Za lek se koristi nadzemniot del od bilkata.Konjskata detelina se koristi za smiruvanje na centralniot nerven sistem, protiv bolki, migrena, kaj bolni od leukemija go zgolemuva brojot na leukocitite, kako i protiv visok krven pritisok, tromboza i ishemii. Potrebno e da se vnimava da ne se predozira so ovaa bilka,.


Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com