Цикорија - Cichorium intybus

- - - - - - - - - - - - - - - >
- 4х4 Екскурзии низ Мариово - Повеќе ...
- - - - - - - - - - - - - - - >
- - - - - - - - - - - - - - -

- 4х4 Екскурзии низ Мариово - Повеќе ...

- - - - - - - - - - - - - -


За лек може да се употребува целата билка.
Коренот и надземниот дел од билката се употребуваат за подобрување на апетитот.
За лесно варење на храната, гастритис, за стимулирање на жолчката да лачи сокови и подобрување на функцијата на црниот дроб, цироза и хепатит, камен во жолчка, ревматизам, гихт, забрзана работа на срце поради предозирање со кофеин.


Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - >
- 4х4 Екскурзии низ Мариово - Повеќе ...
- - - - - - - - - - - - - - - >