Петровец - Agrimonia eupatoria

21:29 by

Петровецот се користи при болести на уста, како диуретик, при болести на бубрези, камен во жолчка. За хепатит, болести на црниот дроб, цироза, за болна слезина, против рак, за воспаление на цревата и болести на желудник, гастрит и колит.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com