Детелина (црвена) - Trifolium pratense

07:44 by
Надворешно, црвената детелина се користи за облоги при стврднати жлезди, егзем и псоријаза.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com