Водно пиперче - Polygonun hidropiper

18:37 by
Водното пиперче се употребува во вид на чај, екстракт или тинктура против крварење од внатрешните органи и од хемороиди.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com