Крмес - Phytolacca americana

23:05 by

Кремасот во народната медицина се употребува при ревматизам, воспаление на дишните органи, бронхитис, за подобрување циркулација на крвта во вените.
Надворешно, крмесот се употребува против некои кожни болести и за лекување на сифилис.
Билката е многу отровна, сите нејзини делови не се препорачува да се употребуваат, а особено не млади деца, бремени жени и доилки.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com