Кадраво нане - Mentha spicata

22:56 by
Се употребува при надуен стомак, болки во стомакот и болки во жолчката.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com