Изоп - Hyssopus officinalis

22:18 by
 
Изоп во народната медицина се употребува против хроничен бронхитис, астма, кашлица, како средство за варење, опуштање на мускулите, како седатив.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com