Керевис (Целер) - Apium graveolens

23:23 by
Целерот се употребува како диуретик при хронични заболувања на уринарните органи, за ревматизам, гихт, исто така, се користи како лек за слабеење, регулирање на менструалниот циклус.


Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com